Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Koła SLD w Międzychodzie 23.03.2016 r.

dodano 2016-03-26 11:39 w kategorii: Informacje

W dniu 23 marca 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze SLD w 
Międzychodzie. W związku ze zmniejszoną ilością członków jesteśmy Kołem 
Miejsko-Gminnym SLD w Międzychodzie. Na zebraniu było obecnych 15 
członków. Zebranie otworzył i przewodniczył przewodniczący J. Skorupa
Chwilą ciszy zebrani uczcili pamięć zmarłego członka kol. Franciszka 
Chylaka, na którego pogrzebie w dniu 10 marca br. w imieniu kola SLD 
złożono stosowną wiązankę kwiatową. Przewodniczący złożył informację z 
ostatniej narady władz krajowych partii w Warszawie, na której był 
obecny. Zebranych zapoznano z ostatnimi uchwałami Zarządu Krajowego, 
m.in. w sprawie zaprzestania kłótni i konfliktowania społeczeństwa itp. 
Odczytano treść listu do Prezydenta RP z 15 bm. jaki skierował obecny 
przewodniczący SLD Wł. Czarzasty. Odnosi się on głównie do wypracowania 
narodowego kompromisu, na wzór tego z roku 1989 tzn. Okrągłego Stołu. W 
dyskusji idea została poparta przez zebranych, gdyż najwyższy czas 
skończyć z kryzysami, które w różny sposób coraz bardziej narastają. 
powinna być narodowa zgoda. Poparto projekt uchwały w sprawie zgody 
narodowej. W trakcie dyskusji powołano Komisję Skrutacyjną do 
przeprowadzenia właściwych wyborów, które oparte są o stosowne zapisy w 
statucie SLD wraz ze zmianami, wprowadzonymi przez Radę Krajową. W 
oddzielnych wyborach (głosowanie tajne) władze Kola Miejsko-Gminnego SLD 
zostały wybrane następująco: przewodniczący - Skorupa Janusz; sekretarz 
Zygmunt Furchert; członkowie Zarządu - Nowak Dariusz, Pakula Pięta 
Mieczysława, Skiba Ryszard. Delegatem na VI Zjazd Wojewódzki w Poznaniu 
wybrano Skorupę Janusza, zarazem jako członka tut. Koła w RW SLD w 
Poznaniu. Komisją Rewizyjna wybrana w składzie: Kononowicz Ireneusz
Kęsy Tamara, Langowicz Kazimierz. Omawiano również sprawy finansowe, 
zorganizowania w najbliższym terminie spotkania z radnymi, którzy 
zostali wybrani do poszczególnych samorządów z list Lewica Razem.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.