Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zebranie Koła SLD w Międzychodzie 27.07.2016 r.

dodano 2017-01-11 16:33 w kategorii: Informacje

Zebranie Koła SLD w dniu 27 lipca 2016r.

Przewodniczący kola Janusz Skorupa zapoznał zebranych członków z ustaleniami, jakie podjęto na naradach, w których uczestniczył w minionym okresie, jako przewodniczący koła, a zarazem członek RW SLD w Poznaniu. Ogólnie: sytuacja nie jest zbyt ciekawa, SLD, będąc poza  parlamentem, nie ma zbyt dużej mocy oddziaływania na wiele czynników politycznych i społecznych. SLD mocno zaangażował się w zbieranie podpisów w sprawie referendum o ustawie aborcyjnej. Poprzez swoich przedstawicieli i w porozumieniu z innymi organizacjami, występuje w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Zachowuje odmienne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm ustawy z kwietnia br. o usunięciu nazw ulic, placów i8 innych z nazwami, upamiętniającymi poprzedni system.

W tym temacie wywiązała się dyskusja, bardzo krytyczna – nie przekreślajmy historii jaka była i nie twórzmy nowych bohaterów.

Sekretarz koła przekazał informację finansową o opłacalności składek członkowskich. Przypomniał, że w styczniu br. została zawarta umowa z właścicielem obiektu, w którym jest nasze biuro z terminem do 30 czerwca br., a opłaty dokonuje Rada Krajowa w Warszawie. Korzystamy jeszcze w lipcu, stąd decyzja koła, aby za ten miesiąc należność uregulować gotówką ze składek członkowskich.

Pytanie do zebranych: Co dalej z wyposażeniem tego pomieszczenia, które jest własnością koła i zebraną dokumentacją?

Kol. Mieczysława Pakuła Pięta , jako dyrektor DPS w Piłce zwróciła się o tzw. bezpłatne użyczenie. Sprzęt zostanie przeznaczony na doposażenie stołówki, świetlicy i innych pomieszczeń i będzie niezwykle przydatny pensjonariuszom w Piłce i Zamyślinie. Zebrani członkowie koła wyrazili na to zgodę, gdyż jest to sprzęt używany od lutego 2002 roku i jest jeszcze w niezłym stanie.

Załatwienie wszystkich spraw z przekazaniem lokalu, sprzętu itp. Powierzono przewodniczącemu o sekretarzowi koła, którzy o sposobie załatwienia złożą stosowną informację na kolejnym zebraniu.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.