Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zebranie Koła SLD w Międzychodzie 07.12.2016 r.

dodano 2017-01-11 17:53 w kategorii: Informacje

Zebranie Koła SLD w dniu 7 grudnia 2016r.

Zebranie odbyło się w obecności kilkunastu członków i zaproszonych radnych, którzy uzyskali mandaty z listy Lewica Razem w wyborach samorządowych w 2014r. Zebranie odbyło się w salce posiedzeń komisji radnych szczebla miejskiego w tut.  Urzędzie Gminy. Prowadzący spotkanie przewodniczący Janusz Skorupa zapoznał z ogólnymi  tematami dotyczącymi spraw wewnętrznych partii, które były przekazywane na naradach, i na których brał udział. Ponadto była przedstawiona szersza informacja z odbytym, w listopadzie I Kongresie Lewicy. Zapoznano z treścią materiałów, które wpłynęły do tut. Koła. W tym temacie zebrani bardzo krytycznie oceniali bieżące wydarzenia, jakie występują w kraju. Dla przykładu:  Polska traci na znaczeniu w Europie, ze względu na występujące zapędy autokratycznej władzy ze strony PIS-u; brak woli Prezydenta RP na bycie bezstronnym prezydentem; itp. inne uwagi.

Sprawy związane z półmetkiem kadencji samorządowej: Z list wyborczych Lewica Razem  mandaty uzyskało po trzech radnych do samorządu powiatowego i miejskiego. To oni są przedstawicielami lewicy w samorządzie, choć tylko dwóch jest członkami SLD. Pozostali, w przeszłości byli członkami, ale nie udzielają się w sposób aktywny do działań struktur partii. W dyskusji zwrócono też uwagę, że samorząd lokalny kieruje się głównie myśleniem związanym na gruncie „własnym”, bez nadmiernej ingerencji czynników odgórnych, często politycznych. Zebrani uważają, że SLD nie powinna poprzeć likwidacji gimnazjów, które przez 17 lat istnienia mają określony dorobek i poniesione wysokie koszty na ich stworzenie. W przyszłości, w kolejnych wyborach do parlamentu SLD, nie powinna wchodzić w koalicję. Uczestniczyć pod szyldem  własnym – SLD. Wypowiadano się też w temacie np. czy wdowa, nie mogłaby otrzymywać  np. dodatkowo połowy emerytury zmarłego małżonka, i na odwrót. Jest to temat skomplikowany, ale warty dalszej dyskusji.

Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego zebrania przekazano pełną informację o czynnościach, jakie przebiegały przy zdawaniu lokalu. W dniu 2 sierpnia sprzęt został zabrany przez DPS w Piłce, lokal protokólarnie przekazany odbiorcy, tj. prezesowi MPEC sp. z o.o. w Międzychodzie.

Było to ostatnie spotkanie w tym roku, więc kol. Przewodniczący, przekazał wszystkim obecnym, najlepsze życzenia świąteczne i na Nowy Rok 2017. Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.